Xem boi tinh yeu | Xem boi tinh duyen | Xem boi tuoi vo chong | Xem boi tuoi Tý -> Hợi | Xem boi tu vi | Xem boi bai | Xem boi so dien thoai

Xem boi tu vi tron doi tuoi Giáp Thìn 1964 (+-60)-Nữ mạng

Written By Mr. Huynh on 31.3.12 | 23:23Cuộc Đời : Tuổi Giáp Thìn được tốt đẹp và toàn vẹn, cuộc sống được nhiều may mắn và tạo được nhiều cơ hội thuận tiện cho đường tài lộc và công danh vào tiền vận, trung vận và hậu vận an nhàn.
Tình Duyên : Nếu bạn sanh vào tháng 3, 6, 8 và 10 âm lịch thì tình duyên bạn sẽ có ba lần thay đổi .
Nếu bạn sanh vào tháng 2, 4, 7 và 9 âm lịch thì tình duyên bạn sẽ có hai lần thay đổi .
Nếu bạn sanh vào tháng 1, 5, 11 và 12 âm lịch thì tình duyên tốt.
Gia Đạo Và Công Danh : Phần gia đạo được êm ấm vẹn toàn.
Phần công danh tuổi nhỏ có nhiều triển vọng tốt đẹp, trung vận có kết quả về công danh.
Sự Nghiệp, Tiền Tài : Sự nghiệp vững chắc và hoàn thành một cách không mấy khó khăn vào năm 40 tuổi và từ đó trở đi mới tạo được sự nghiệp của cuộc đời.
Tiền bạc điều hòa, trung vận thì nhiều sung túc, hậu vận an nhàn.
Những Tuổi Hợp Cho Sự Làm Ăn : Ất Tỵ, Bính Ngọ, Mậu Thân giúp bạn thành công hơn.
Hôn Nhân Với Cuộc Sống Cao Sang : Ất Tỵ, Bính Ngọ, Mậu Thân, Tân Hợi, Nhâm Tý, Nhâm Dần : cuộc sống của bạn có cơ hội tạo nên giàu sang phú quý vì rất hạp với tuổi bạn về cả hai mặt tình cảm lẫn tài lộc.
Hôn Nhân Với Cuộc Sống Trung Bình : Nếu bạn kết hôn với những tuổi : Giáp Thìn, Canh Tuất đời bạn có thể chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi, vì những tuổi nầy chỉ hạp với tuổi bạn về đường tình duyên mà không hạp về đường tài lộc .
Hôn Nhân Với Cuộc Sống Bần Hàn, Làm Ăn Khó Khăn : Nếu bạn kết hôn với những tuổi : Quý Sửu, Tân Sửu không tạo được cơ hội tốt về tiền bạc, khó tạo được một cuộc sống đầy đủ đàng hoàng.
Những Tuổi Đại Kỵ Trong Cuộc Đời : Đinh Mùi, Kỷ Dậu, Ất Mão, Kỷ Mùi, Tân Dậu, Quý Mão, Đinh Dậu Những Năm Mà Bạn Không Nên Kết Hôn : Những năm bạn ở vào tuổi này không nên kết hôn, vì kết hôn bạn có thể sẽ phải chịu cảnh xa vắng, đó là những năm 18, 22, 24, 30, 34, 38 và 42 tuổi.
Sanh Vào Những Tháng Nào Có Nhiều Chồng ? 7, 8, 10 và 11 âm lịch : bạn sẽ có số đa phu.
Ngày Giờ Xuất Hành Hạp Nhất Trong Ngày : Ngày lẻ, giờ lẻ và tháng lẻ đem lại những thành công tốt hơn .
Những Diễn Tiến Từng Năm Trong Suốt Cuộc Đời : Từ 20 đến 25 tuổi: Thời gian này cuộc sống có nhiềudao động, nên cẩn thận về tình cảm cũng như về cuộc sống của bạn.
Từ 26 đến 30 tuổi: Thời gian này nên cố gắng tạo lấy một cuộc đời và về phần tình cảm.
Đời sống có nhiều sung túc và việc làm ăn có nhiều kết quả tốt đẹp cho cuộc đời.
Từ 31 đến 35 tuổi: Việc làm ăn trong thời gian này có thể tạo nên sự nghiệp, việc làm ăn hay việc gia đình có nhiều tiến triển khả quan, có thể gặp nhiều cơ hội tốt đẹp cho sự làm ăn của bạn.
Những năm này giao dịch, giao thương đều tốt, có nhiều may mắn về tài lộc.
Từ 36 đến 40 tuổi: Thời gian này bạn không nên đi xa, nhưng có cơ hội làm ăn lớn thì có sự tốt đẹp về cuộc đời, phần tiền bạc có sung túc và dồi dào nên giao dịch với người hạp tuổi thì tốt đẹp.
Từ 41 đến 45 tuổi: Thời gian này có xui xẻo hay có hao tài tốn của, những năm này phần gia tộc có tai nạn, phần tiền bạc có hao hớt, việc làm ăn không có may mắn.
Từ 46 đến 50 tuổi: Thời gian này nhiều tốt đẹp cho cuộc đời, nên cẩn thận về tiền bạc, cẩn thận việc con cái và có thể làm ăn với người hạp tuổi.
Từ 51 đến 55 tuổi: Thời gian này bạn nên cẩn thận về phần bổn mạng, những năm này không được tốt về phần tài lộc, tình cảm thì phát đạt với gia tộc và con cháu.
Từ 56 đến 60 tuổi: Trong những năm này bổn mạng suy yếu, nên cẩn thận vào mùa đông.
Suốt cuộc đời và trong tương lai sẽ còn nhiều dịp may mắn về tiền bạc cũng như trong mọi sự việc khác có liên quan đến cuộc đời.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét