Xem boi tinh yeu | Xem boi tinh duyen | Xem boi tuoi vo chong | Xem boi tuoi Tý -> Hợi | Xem boi tu vi | Xem boi bai | Xem boi so dien thoai

Xem boi tu vi tron doi tuoi Nhâm Dần 1962 (+-60)-Nam mạng

Written By Mr. Huynh on 31.3.12 | 23:12


Cuộc Đời : Tuổi Nhâm Dần vào trung vận và hậu vận mới có nhiều hay đẹp, cuộc sống mới tạo được nhiều hạnh phúc và sung túc.
Tuổi nhỏ, tức là tiền vận thì gặp nhiều sầu đau và có nhiều tủi nhục cuộc đời.
Tóm lại, tuổi Nhâm Dần tiền vận vất vả lao đao, trung vận và hậu vận mới được hoàn toàn tốt đẹp.
Tình Duyên : Nếu bạn sanh vào tháng tháng 5, 6 và 9 âm lịch thì tình duyên bạn sẽ có ba lần thay đổi .
Nếu bạn sanh vào tháng 1, 2, 7, 10, 11 và 12 âm lịch thì tình duyên bạn sẽ có hai lần thay đổi .
Nếu bạn sanh vào tháng 1, 4 và 8 âm lịch thì một vợ một chồng mà thôi.
Gia Đạo Và Công Danh : Phần công danh không được nhiều may mắn lắm, công danh lên bổng xuống trầm.
Phần gia đạo thì được nhiều sung túc và nhiều ảnh hưởng tốt đẹp .
Sự Nghiệp, Tiền Tài : Tiền bạc vào hậu vận mới có phần sung túc và tốt đẹp.
Sự nghiệp hoàn thành vào tuổi 34 trở đi.
Những Tuổi Hợp Cho Sự Làm Ăn : Giáp Thìn, Canh Tuất, Mậu Thân giúp bạn thành công hơn.
Hôn Nhân Với Cuộc Sống Cao Sang : Nhâm Dần, Giáp Thìn, Mậu Thân, Canh Tuất : thì cuộc đời được sống cao sang quyền quý.
Hôn Nhân Với Cuộc Sống Trung Bình : Nếu bạn kết hôn với những tuổi : Đinh Mùi, Tân Hợi, Tân Sửu, Kỷ Hợ những tuổi này chỉ hạp vào vấn đề tình duyên mà không hạp về đườn tài lộc.
Hôn Nhân Với Cuộc Sống Bần Hàn, Làm ăn Khó Khăn : Nếu gặp những tuổi : Quý Mão, Kỷ Dậu rất xấu .
Những Tuổi Đại Kỵ Trong Cuộc Đời : Tuổi Nhâm Dần đại kỵ với những tuổi : Ất Tỵ, Bính Ngọ, Nhâm Tý, M Ngọ, Canh Tý, Giáp Ngọ, làm ăn hay kết duyên với những tuổi này sẽ gặp cảnh biệt ly hay tuyệt mạng giữa cuộc đời.
Những Năm Mà Bạn Không Nên Cưới Vợ : Những năm ở vào tuổi này không nên cuới vợ, vì cưới vợ sẽ gặp cảnh xa vắng triền miên, đó là : 18, 24, 30, 36, 42, 48 và 54 tuổi.
Sanh Vào Những Tháng Nào Có Nhiều Vợ ? Bạn sanh vào tháng 1, 6, 6, 9, 10 và 11 âm lịch thì cuộc đời sẽ có nhiều vợ.
Nhận Xét Tuổi Nhâm Dần Qua Những Năm Khó Khăn Nhất : Tuổi Nhâm Dần có những năm khó khăn nhất là 24, 28, 32 và 40 tuổi.
Ngày Giờ Xuất Hành Hạp Nhất Trong Ngày : Giờ chẵn, ngày chẵn và tháng chẵn sẽ mang lại nhiều kết quả .
Những Diễn Tiến Từng Năm Trong Suốt Cuộc Đời : Từ 20 đến 25 tuổi: 20 tuổi nhiều trở ngại, vấn đề tình duyên càng làm cho buồn hơn.
Năm 22 tuổi có triển vọng tốt về tài lộc, tình cảm.
Năm 23 tuổi có đầy đủ về tài lộc, làm ăn được nhiều phát đạt.
Năm 24 tuổi năm xấu nên cẩn thận việc gia đình, thi cử.
Năm 25 tuổi năm này những tháng đầu năm thì tốt, những tháng cuối năm lại xấu.
Từ 26 đến 30 tuổi: 26 tuổi nhiều may mắn, cuộc đời có thể toạo được một cuộc sống sung túc.
Năm 27 tuổi trung bình, việc làm ăn và phát triển cơ nghiệp tạm được.
Năm 28 tuổi yên tĩnh, không có việc gì quan trọng xảy ra.
Năm 29 tuổi làm ăn được phát đạt và có nhiều ảnh hưởng tốt về nghề nghiệp lẫn công danh.
Năm 30 tuổi nên cẩn thận việc gia đình và công danh có lên bổng xuống trầm.
Từ 31 đến 35 tuổi: 31 tuổi tốt.
Năm 32 tuổi nên cẩn thận việc xuất hành hay làm ăn, giao dịch có tính cánh về tiền bạc.
Năm 33 tuổi năm xấu có kỵ vào tháng 4 và 6, ngoài ra những tháng khác bình thường.
Năm 34 tuổi có phần hay đẹp về tình cảm và cuộc đời, sự sống bình thường, không có sôi động trong hai năm này.
Từ 36 đến 40 tuổi: 36 tuổi nhiều tốt đẹp về danh vọng cũng như về tình cảm.
Năm 37 tuổi có tài lộc, tiền bạc có kết quả tốt.
Năm 38 tuổi tạm được, năm bình thường, kỵ đi xa vào hai tháng 4 và 7.
Năm 39 và 40 tuổi hai năm này không được tốt, năm 39 xấu vào tháng 3, 7 và 10, năm 40 tuổi kỵ tháng 3 và 6.
Từ 41 đến 45 tuổi: 41 tuổi có thể thành công về vấn đề tiền bạc.
Năm 42 tuổi được tốt và thành công về tiền bạc và cuộc sống.
Năm 43 và 44 tuổi hai năm này gia đình êm ấm, việc làm ăn được nhiều kết quả tốt.
Năm 45 tuổi có phần phát triển về gia đạo, công danh.
Từ 46 đến 50 tuổi: 46 tuổi được tốt, việc làm ăn được khá.
Năm 47 tuổi có phần suy yếu về bổn mạng cũng như về cuộc đời.
Năm 48 tuổi, tạm được yên phận.
Năm 49 và 50 tuổi hai năm này không có gì quan trọng xảy ra trong cuộc sống, chỉ có thể bình thường về gia đạo, công danh.
Từ 51 đến 55 tuổi: 51 và 52 tuổi có nhiều việc lo buồn, số không có nhiều may mắn trong nghề nghiệp và cuộc đời, cẩn thận về việc làm ăn, gia đạo.
Năm 53 và 54 nên tính toán công việc làm ăn cho êm đẹp, cuộc sống có phần sung túc về gia đình và về phần bổn mạng.
Năm 55 tuổi chú ý cẩn thận về nghề nghiệp.
Từ 56 đến 60 tuổi: Các năm này không được tốt đẹp lắm về bổn mạng cũng như nghề nghiệp, công danh, nếu có dịp tốt trong mọi việc giao dịch thì có lợi về tài lộc.
Năm 59 tuổi bổn mạng suy kém, những năm khác bình thường.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét