Xem boi tinh yeu | Xem boi tinh duyen | Xem boi tuoi vo chong | Xem boi tuoi Tý -> Hợi | Xem boi tu vi | Xem boi bai | Xem boi so dien thoai

Xem boi tu vi tron doi tuoi Ất Mẹo 1975 (+-60)-Nam mạng

Written By Mr. Huynh on 2.4.12 | 12:49


Cuộc Đời : Tuổi Ất Mão cuộc đời gặp nhiều hay đẹp tuy không được sung sướng về thể xác, nhưng được sung sướng về tinh thần, cuộc đời không lấy gì làm cực khổ cho lắm.
Số hưởng được sự giàu sang và có thể được nhiều kết quả tốt.
Trong thời gian tuổi già tiền bạc đầy đủ, gia cảnh êm đềm.
Tình Duyên : Nếu bạn sanh vào tháng tháng 8 và 12 âm lịch thì tình duyên bạn sẽ có ba lần thay đổi .
Nếu bạn sanh vào tháng 1, 2, 3, 4, 5, 9 và 10 âm lịch thì tình duyên bạn sẽ có hai lần thay đổi .
Nếu bạn sanh vào tháng 6, 7 và 11 âm lịch thì một vợ một chồng mà thôi.
Sự Nghiệp, Tiền Tài : Tuổi Ất Mão, tiền tài được dư dả không có sự thiếu thốn, số sống an nhàn, sự nghiệp rất vững chắc và lưu truyền lâu bền về sau, cả hai vấn đề được hoàn toàn thành tựu lâu bền, cuộc đời được hưởng sự sung sướng trọn vẹn.
Những Tuổi Hợp Cho Sự Làm Ăn : Bính Thìn, Kỷ Mùi, Nhâm Tuất và Quý Sửu giúp bạn thành công hơn.
Hôn Nhân Với Cuộc Sống Cao Sang : Bính Thìn, Kỷ Mùi, Nhâm Tuất, và Quý Sửu : Kết hôn với những tuổi này sẽ có nhiều thắng lợi và triển vọng tiền bạc được tốt đẹp.
Hôn Nhân Với Cuộc Sống Trung Bình : Nếu bạn kết hôn với những tuổi : Ất Mão , Tân Dậu, Mậu Thìn chỉ có được một cuộc sống trung bình mà thôi.
Hôn Nhân Với Cuộc Sống Bần Hàn, Làm ăn Khó Khăn : Nếu gặp những tuổi : Quý Tỵ, Mậu Ngọ, Quý Hợi sự làm ăn trở lên khó khăn, việc làm ăn gặp nhiều trắc trở.
Những Tuổi Đại Kỵ Trong Cuộc Đời : Canh Thân, Giáp Tý, Bính Dần, NhâmThân, Giáp Dần, Nhâm Tý, Mậu Thân Những Năm Mà Bạn Không Nên Cưới Vợ : 6, 22, 28, 34, 38 và 40 tuổi : những năm này xung khắc khó thành công về sự nghiệp cũng về tiền bạc.
Sanh Vào Những Tháng Nào Có Nhiều Vợ ? Bạn sanh vào tháng 2, 4, 8, 9, 10 và 12 âm lịch thì chắc chắn có số lưu thê hay đau khổ nhiều về đàn bà.
Nhận Xét Tuổi Ất Mão Qua Những Năm Khó Khăn Nhất : Tuổi Ất Mão gặp khó khăn những năm : 29, 32, 40 và 45 tuổi, những năm mà bạn phải chịu nhiều khó khăn nhất trong cuộc đời.
Ngày Giờ Xuất Hành Hạp Nhất Trong Ngày : Giờ lẻ ngày lẻ và tháng lẻ, là những ngày sẽ mang lại nhiều kết quả .
Những Diễn Tiến Từng Năm Trong Suốt Cuộc Đời : Từ 20 đến 25 tuổi: 20 tuổi đầy triển vọng của tình duyên và yêu thương, tài lộc yếu kém.
Năm 21 và 22 tuổi có nhiều tốt đẹp về tài lộc công danh.
Năm 23 và 24 tuổi có thể thành công về công danh và tình duyên trong khoảng thời gian này.
Năm 23 không nên đi xa vào tháng 4, 6, và 8.
Năm 25 tuổi trung bình.
Từ 26 đến 30 tuổi: Nên cẩn thận về tình duyên có nhiều rối rắm, số có nhiều lo buồn vào khoảng thời gian này.
Năm 26 tuổi năm bình thường.
Năm 27 tuổi không mấy tốt.
Năm 28 và 29 năm có nhiều triển vọng về tài lộc, cuộc sống.
Năm 30 tuổi tạm yên tĩnh, năm này lo buồn nhiều hơn hết.
Từ 31 đến 35 tuổi: Năm này không mấy tốt đẹp, số có nhiều lo nghĩ, cuộc sống có nhiều lao đao, đó là năm 31 và 32 tuổi.
Năm 33 và 34 tuổi đầy triển vọng tốt đẹp về tình thương yêu và phần tài lộc, nên cẩn thận cho việc làm ăn.
Năm 35 tuổi hay đẹp và nhiều tốt đẹp, cuộc sống được đầy đủ và có cơ hội kết quả về tài lộc.
Từ 36 đến 40 tuổi: 36 tuổi yên tĩnh.
Năm 37 tuổi cẩn thận bổn mạng đau nặng hay gặp đại nạn trong gia đình thân tộc.
Năm 38 và 39 hai năm này nên phát triển làm ăn hay hùn hạp làm ăn rất tốt.
Năm 40 tuổi, tốt về phát triển công danh và sự nghiệp.
Từ 41 đến 45 tuổi: 41 tuổi việc làm ăn bị ngưng trệ đôi chút, việc công danh và sự nghiệp có phần suy yếu.
Năm 42 và 43 tuổi năm này kỵ đi xa, làm ăn lớn sẽ bị thất bại.
Năm 44 và 45 tuổi nên giao dịch về tiền bạc có lợi to.
Từ 46 đến 52 tuổi: 46 và 47, hai năm này bổn mạng không được vững, nên cẩn thận tiền bạc cũng như việc làm ăn.
Năm 48 và 49 tuổi thu hoạch được tiền bạc và có triển vọng về cuộc đời.
Năm 50 và 51 tuổi khá tốt, có phần phát triển về tài lộc công danh, cuộc sống khá đầy đủ.
Năm 52 tuổi coi chừng có tai nạn, toàn năm không thắng lợi về tại lộc, kỵ đi xa vào tháng 9, tháng 11 hao tài.
Từ 53 đến 55 tuổi: 53 tuổi khá hay đẹp và con cháu có phần hưởng lộc.
Năm 54 tuổi kỵ vào tháng 9 và 11, coi chừng bệnh hoạn hay hao tài tốn của.
Năm 55 tuổi tình trạng gia cảnh và tài lộc vẫn ở mức độ bình thường.
Từ 56 đến 60 tuổi: Năm năm này không có trở ngại về việc làm ăn, mà chỉ có đề phòng việc đau bịnh.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét