Xem boi tinh yeu | Xem boi tinh duyen | Xem boi tuoi vo chong | Xem boi tuoi Tý -> Hợi | Xem boi tu vi | Xem boi bai | Xem boi so dien thoai

Xem boi tu vi tron doi tuoi Canh Tuất 1970 (+-60)-Nữ mạng

Written By Mr. Huynh on 1.4.12 | 07:11Cuộc Đời : Tuổi Canh Tuất, cuộc đời có nhiều tốt đẹp vào tiền vận, trung vận có bê bối đôi chút, hậu vận thì có nhiều tài lộc và sống an nhàn.
Vào trung vận hay có đau bệnh nên phần bổn mạng hay yếu kém liên miên.
Phần tài lộc và hậu vận thì dồi dào.
Tóm lại: Tuổi Canh Tuất cuộc đời nhiều sung sướng và sung túc vào lúc hậu vận.
Tình Duyên : Nếu bạn sanh vào tháng 1 âm lịch thì tình duyên bạn sẽ có ba lần thay đổi .
Nếu bạn sanh vào tháng 2, 5, 6, 9, 10 và 11 âm lịch thì tình duyên bạn sẽ có hai lần thay đổi .
Nếu bạn sanh vào tháng 3, 4, 7,8 và 12 âm lịch thì tình duyên tốt.
Gia Đạo Và Công Danh : Gia đạo nhiều yên vui và êm ấm.
Công danh chỉ ở trong mức độ bình thường.
Sự Nghiệp, Tiền Tài : Sự nghiệp có phần vững chắc vào 40 trở đi.
Tiền bạc được dồi dào và có nhiều hay đẹp về tài lộc, việc làm ăn được dễ dàng và có nhiều triển vọng tốt đẹp về vấn đề này.
Những Tuổi Hợp Cho Sự Làm Ăn : Canh Tuất, Bính Thìn và Kỷ Mùi giúp bạn thành công hơn.
Hôn Nhân Với Cuộc Sống Cao Sang : Canh Tuất, Bính Thìn, Kỷ Mùi và Đinh Mùi rất hạp với tuổi bạn về đường tình duyên lẫn tài lộc nên dễ tạo được cuộc sống giàu sang, phú quý.
Hôn Nhân Với Cuộc Sống Trung Bình : Nếu bạn kết hôn với những tuổi : Ất Mão, Kỷ Dậu chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi.
Hôn Nhân Với Cuộc Sống Bần Hàn, Làm Ăn Khó Khăn : Nếu bạn kết hôn với những tuổi : Tân Hợi, Nhâm Tý, Đinh Tỵ, Mậu Ngọ không hạp với tuổi bạn về đường tình duyên lẫn tài lộc, nên cuộc sống chỉ tạo ra nhiều khó khăn Những Tuổi Đại Kỵ Trong Cuộc Đời : Quý Sửu, Giáp Dần, Canh Thân, Ất Sửu, Bính Dần, Mậu Thân và Nhâm Dần.
Những Năm Mà Bạn Không Nên Kết Hôn : Những năm này bạn không nên kết hôn, nếu kết hôn bạn sẽ gặp cảnh xa vắng triền miên giữa cuộc đời, đó là những năm 16, 22, 26, 28, 36, 38 và 40 tuổi.
Sanh Vào Những Tháng Nào Có Nhiều Chồng ? 10, 11 và 12 âm lịch : bạn có số nhiều chồng.
Ngày Giờ Xuất Hành Hạp Nhất Trong Ngày : Ngày lẻ, tháng chẵn và giờ chẵn đem lại những thành công tốt hơn .
Nhận Xét Tuổi Canh Tuất Qua Những Năm Khó Khăn Nhất : Tuổi Canh Tuất có những năm khó khăn nhất là 24, 28, 30 và 34 tuổi.
Những năm này bạn nên đề phòng bệnh hoạn , có hao tài.
Những Diễn Tiến Từng Năm Trong Suốt Cuộc Đời : Từ 20 đến 25 tuổi: Thời gian này cuộc sống có phần sôi động mãnh liệt, nên giữ gìn cẩn thận và sáng suốt hơn nữa mới thoát được những sa đọa của cuộc đời, không nên quá lạc quan sẽ có nhiều buồn lo cho duyên kiếp về sau.
Từ 26 đến 30 tuổi: Thời gian này có kết quả tốt về tình cảm lẫn tài lộc, cuộc sống có phần tốt đẹp về giao đích hay có nhiều dịp may đưa đến, thắng lợi hoàn toàn về cuộc sống cũng như về cuộc đời.
Từ 31 đến 35 tuổi: Thời gian này cuộc sống hoàn toàn đầy đủ, cuộc sống đang ở trong giai đoạn tình cảm và có phần sung túc về tài lộc.
Những năm nầy kỵ đi xa hay xuất hành trong những ngày kỵ tuổi.
Có phát đạt vào những năm 32, 34 tuổi.
Từ 36 đến 40 tuổi: Năm 36 tuổi có nhiều cuộc sống về tình cảm, tiên bạc có phần sung túc rõ rệt, năm nầy có nhiều tốt đẹp.
Năm 37 và 38 tuổi hai năm này nên cẩn thận về nghề nghiệp cũng như về cuộc sống, bổn mạng có phần suy yếu, nên lo cho gia đình thì tốt.
Năm 39 và 40 tuổi có hoạnh tài hay tài lộc phát triển mạnh mẽ.
Từ 41 đến 45 tuổi: Thời gian này không được tốt đẹp, nhất là năm 42 và 43 tuổi, những năm khác chỉ ở vào mức độ trung bình, việc làm ăn tầm thường, gia đình yên vui.
Năm 44 và 45 tuổi việc làm ăn cũng ở vào mức độ trung bình không có gì quan trọng xảy ra cho cuộc sống.
Từ 46 đến 50 tuổi: Năm 46 tuổi nhiều hay đẹp, có thể tạo được nhiều tốt đẹp cho cuộc sống.
Năm 47 và 48 tuổi được kết quả tốt về phần tài lộc, tình cảm vượng phát, cuộc đời lên cao.
Năm 49 và 50 cẩn thận việc tiền bạc, không nên đi xa vào những năm này.
Từ 51 đến 55 tuổi: Thời gian này nên giao dịch về tiền bạc và phát triển việc làm ăn được tốt, số vững vàng về đường gia đạo cũng như về cuộc sống, cẩn thận việc đi đứng, đừng tin ai mà giao phó tiền bạc sẽ bị mất.
Từ 56 đến 60 tuổi: Thời gian này không tốt đẹp lắm, nên cẩn thận về tiền bạc cũng như về việc làm ăn, bổn mạng có phần yếu kém rõ rệt, đừng nên phí sức vô ích, không được tốt đẹp và có thể gặp đại nạn trong khoản thời gian này.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét