Xem boi tinh yeu | Xem boi tinh duyen | Xem boi tuoi vo chong | Xem boi tuoi Tý -> Hợi | Xem boi tu vi | Xem boi bai | Xem boi so dien thoai

Xem boi tu vi tron doi tuoi Tân Mùi 1991 (+-60)-Nam mạng

Written By Mr. Huynh on 3.4.12 | 19:53


Cuộc Đời : Trầm lặng và lo lắng, cuộc đời bao giờ cũng nhiều nét sầu thương, tùy theo tuy nhiên số cũng được nhiều may mắn về công danh cũng như về sự nghiệp.
Cuộc sống tuổi nhỏ không đem lại cho đời mình nhiều may mắn, nhưng hậu vận an nhàn và sung sướng.
Số có ruộng đất hay nhà cửa rộng, nếu có hưởng của phụ ấm đó làm một việc may mắn cho sự tạo thêm khả năng để phát triển nghề nghiệp.
Tuổi Tân Mùi có diễm phúc sống trong sự ấm êm của gia đình, ít cực nhọc về thể xác cũng như về tâm hồn, số hưởng được nhiều tài lộc vào trung vận trở lên.
Tóm lại: Tuổi Tân Mùi vượt qua nhiều trở ngại và khó khăn trong lúc đầu.
Nhưng ở vào trung vận thì cũng hưởng được nhiều vui vẻ về tài lộc và hay đẹp về gia đình được hạnh phúc.
Tình Duyên : Tuổi Tân Mùi ở vào tuổi nhỏ cũng có và lần khe khắt về vấn đề tình duyên, nhưng cũng sau đó thì hưởng được nhiều thú vị về vấn đề này.
Tuy nhiên làm sao mà biết được tình duyên và hạnh phúc.
Khi đã có một chút tự ái, một vài thắc mắc về hoàn cảnh gia đình thì tình duyên có thể thay đổi bất ngờ và nhanh chóng.
Nếu bạn sanh vào tháng 4, 8, 9 và 12 âm lịch thì bạn phải ba lần thay đổi về tình duyên và hạnh phúc.
Nếu bạn sanh vào tháng 1, 2, 3, 5 và 10 âm lịch thì bạn phải hai lần thay đổi về tình duyên và hạnh phúc.
Nếu bạn sanh vào tháng 6, 7 và 11 âm lịch thì tình duyên không thay đổi.
Gia Đạo, Công Danh : Phần công danh cũng chưa được sáng tỏ lắm, tuy nhiên vào lúc tuổi nhỏ thì hoàn toàn có nhiều sự giúp đỡ của gia đình, công danh nếu có thì lên cao.
Nhưng nếu không thì phần sự nghiệp lại được nhiều may mắn hơn.
Công danh với tuổi Tân Mùi chỉ ở vào mức độ trung bình hoặc hơn một chút mà thôi.
Phần gia đạo có vài thắc mắc nhưng rồi cũng bình thường cho sự thương yêu và phần mến thương gia tộc.
Gia đạo không có gì đáng nói và không xảy ra việc gì quan trọng trong cuộc đời.
Sự Nghiệp, Tiền Tài : Sự nghiệp lên xuống bất thường, hay vì tự ái cá nhân mà thường làm đổ vỡ sự nghiệp một cách oan uổng vô cùng.
Tuy vậy sự nghiệp cũng phát triển từ 30 trở đi và vững chắc vào 36 trở lên.
Tiền tài vô thì thật nhiều và ra cũng nhiều.
Tóm lại, tiền tài rất dễ dãi, nhưng không giữ được lâu bền, vấn đề tiền bạc, nếu năm vững được cũng phải từ 40 tuổi trở lên mới có thể giữ được.
Những Tuổi Hợp Cho Sự Làm Ăn : Quý Dậu, Ất Hợi, Bính Tý, Kỷ Mão giúp bạn thành công hơn.
Hôn Nhân Với Cuộc Sống Cao Sang : Quý Dậu, Ất Hợi, Bính Tý, Kỷ Mão, Kỷ Tỵ, Canh Ngọ.
Bạn kết duyên với tuổi Quý Dậu và Ất Hợi : Cuộc đời lên cao về công danh làm ăn mau phát đạt con cái đầy đủ.
Bạn kết hôn với tuổi Bính Tý và Kỷ Mão : Cuộc đời bạn sẽ giàu sang, phú quý, tiền bạc dư dả không bao giờ có sự thiếu hụt.
Bạn kết duyên với những tuổi Kỷ Tỵ và Canh Ngọ : Cuộc sống của bạn được hoàn toàn đầy đủ về mọi khía cạnh nghề nghiệp và cuộc đời được hưởng sung sướng.
Hôn Nhân Với Cuộc Sống Trung Bình : Nếu bạn kết hôn với những tuổi : Nhâm Thân, Mậu Dần chỉ hợp với tuổi Tân Mùi về đường tình duyên mà thôi, về phần tiền bạc và sự nghiệp chỉ ở vào mức độ trung bình mà thôi.
Hôn Nhân Với Cuộc Sống Bần Hàn, Làm ăn Khó Khăn : Nếu gặp những tuổi : Giáp Tuất, Ất Dậu, Bính Tuất không tốt Những Tuổi Đại Kỵ Trong Cuộc Đời : Tân Mùi đồng tuổi, Đinh Sửu, Canh Thìn, Quý Mùi, Kỷ Sửu, Mậu Thìn và Ất Sửu.
Những Năm Mà Bạn Không Nên Cưới Vợ : Có những năm mà bạn quá xung khắc, không nên cưới vợ vào những năm bạn ở vào số tuổi này, vì nếu thành hôn bạn sẽ có sự gãy đổ nửa chừng hay gặp cảnh trái ngang cho vấn đề hạnh phúc.
Đó là những năm 17, 25, 29, 35, 41, 47 và 53 tuổi.
Những năm ở vào số tuổi này tuổi bạn có xung khắc với vấn đề tình duyên và hạnh phúc.
Nên cử là tốt hơn.
Sanh Vào Những Tháng Nào Có Nhiều Vợ ? Bạn sanh vào tháng 1, 2, 3, 4, 8, 9 và 12 âm lịch : coi chừng cuộc đời bạn sẽ có nhiều thê thiếp hay có nhiều vợ trong một lúc hay suốt cuộc đời, đó là tuổi Tân Mùi sanh vào những tháng có số đào hoa, nên được nhiều người khác phái ưa thích.
Nhận Xét Tuổi Tân Mùi Qua Những Năm Khó Khăn Nhất : Cuộc đời bạn có những năm khó khăn nhất, làm ăn khó nắm được phần thằng lợi, việc gia đình cũng có nhiều thắc mắc và lo ngại, năm nhiều biến cố trong cuộc đời, đó là những năm 25, 29, 33 và 43 tuổi.
Bạn nên đề phòng những năm này, vì những năm này chẳng những xung khắc với tuổi bạn về vấn đề tiền bạc, khó khăn về cuộc sống mà còn có thể gặp những tai nạn bất ngờ.
Ngày Giờ Xuất Hành Hạp Nhất Trong Ngày : Ngày chẵn, giờ chẵn và tháng chẵn sẽ mang lại nhiều kết quả .
Những Diễn Tiến Từng Năm Trong Suốt Cuộc Đời : Từ 26 đến 30 tuổi: Tuổi 26 nhiều triển vọng tốt đẹp cho bạn có thể phát triển nghề nghiệp, xuất phát tiền bạc hay làm ăn thì thu nhiều kết quả mau chóng, nhất là những tháng 3, 7 và 12 có tài lộc.
Năm 27 tuổi thành công đôi chút về tình cảm và tài lộc, sẽ nắm được nhiều sự chắc chắn về sự nghiệp vào những tháng 8 và 10.
Năm 28 tuổi có những tháng xấu, hao tài hay bệnh hoạn cẩn thận cho lắm những tháng này: 6, 8 và 11 , ngoài ra những tháng khác ở vào mức độ trung bình.
Năm 28 tuổi năm này có hể thu nhiều kết quả về việc làm ăn, nếu phát triển việc làm ăn vào những tháng 4 và 6 thì đoạt thắng lợi.
Năm 29 tuổi năm này gia đạo có nhiều xao động và xích mích, đề phòng trong gia đình vào những tháng 1 và 8: hai tháng này trong gia đạo không được yên.
Năm 30 tuổi năm bạn 30 tuổi coi chừng tai nạn hay có bịnh nặng phải hao tài tốn của rất nhiều mới mong vượt qua những ngày trầm trọng của thể xác.
Từ 31 đến 35 tuổi: Năm bạn 31 tuổi được trung bình, làm ăn và gia đạo bình thường, tiền bạc điều hòa.
Năm 32 và 33 tuổi hai năm này có cơ hội phát đạt rất mạnh mẽ, thâu đoạt nhiều thắng lợi về tiền bạc rất vẻ vang.
Năm 34 tuổi chỉ trừ những tháng 8 và 10 còn bao nhiêu thì bình thường.
Tháng 8 và 10 kỵ đi xa hay toan tính làm ăn chuyện lớn.
Năm 35 tuổi là năm mà bạn phải gặp nhiều khó khăn nhất trong cuộc sống, bạn lo toan nhiều việc trái lại không đem lại kết quả gì cho gia đình, sự nghiệp.
Từ 36 đến 40 tuổi: 36 không kết quả cho lắm về vấn đề tiền bạc, tình cảm có nhiều sứt mẻ, ảnh hưởng của năm 35 tuổi hay còn vào những tháng 1, 2 và 3.
Năm 37 tuổi sẽ có nhiều hay đẹp và thu đoạt nhiều thắng lợi vào những tháng 6, 8 và 10 , nên cẩn thận vào tháng 7, ngoài ra những tháng khác đều làm ăn được.
Giữa năm 37 tuổi hy vọng có tài lộc điều hòa và vững chắc hơn, gia đạo được yên hòa, trong gia đình không có việc gì quan trọng, tiền bạc dễ chịu.
Năm 38 tuổi khá tốt và vững chắc về tiền bạc, nên thận trọng vào những tháng 3 có xui xẻo, ngoài ra những tháng khác đều làm ăn được.
Năm 39 và 40 tuổi hai năm có khe khắt đôi chút, nhưng không xảy ra điều gì quan trong cho cuộc sống, có thể mang lại thành công về sự nghiệp, tiền tài.
Gia đình cũng được êm ấm và không xảy ra điều gì quan trọng cả.
Từ 41 đến 45 tuổi: Số tuổi này là số tuổi của Tân Mùi cầm chắc và nắm vững sự nghiệp.
Những năm an nhàn nhất cho suốt cuộc đời, chỉ đề phòng vào những năm 41 và 43 tuổi, trong gia đạo có đôi chút lo lắng, buồn phiền, có thể việc tang chế vào những năm này trong gia tộc.
Tóm lại từ 41 đến 45 tuổi có nhiều hay đẹp cho cuộc sống, yên ổn về vấn đề tinh thần.
Kỵ năm 41 và 43 tuổi đề phòng có sự tang chế mà thôi.
Từ 46 đến 50 tuổi: Những năm này hy vọng cho cuộc sống được yên vui và đầy đủ là một điều rất tốt đẹp cho tuổi bạn, bạn có thể nắm nhiều thành công về vấn đề công danh, sự nghiệp và vấn đề gia đạo tiến triển rất mạnh mẽ trong mọi khía cạnh, tình cảm, gia đạo, tiền tài.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét